De Volharding van de Schaduw

Van 11 sep 2013 tot 13 okt 2013

Mario Martinelli uit zijn fascinatie voor het vergankelijke van mens en dier door een blijvend beeld te maken van zijn schaduw.
Martinelli's kunstwerken zijn vaak als graffitibeelden die de stad een meer humane aanblik geven.
Door het weergeven van schaduwen van alledaagse taferelen, brengt hij mensen bij elkaar.
Op deze manier probeert hij de onverschilligheid die in een stad heerst, te doorbreken.

Martinelli's kunst is gemaakt in twee stappen.

In een eerste fase zorgt zijn installatiekunst ervoor dat een persoon zijn eigen schaduw kan ontmoeten en bekijken.
De schaduw laat hij verstillen zodat de persoon naar zichzelf kan kijken.
Dat is de verdienste van de installatie.

In een tweede fase bedekt de kunstenaar de schaduw met een licht en doorzichtig net met draden.
Zo wordt de schaduw blijvend zichtbaar en wordt het een schaduw-in-het-net.
Dit beeld kan verplaatst worden en als kunstuiting getoond worden.

Patti