Paul Van Soens

U I T S T R A L I N G E N

Paul Van Soens kent als niet één de kunstwereld, die hij reeds jaren als observator volgt. Hij heeft ook een goede praktische vorming achter de rug op de stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Berchem(Antwerpen). Als kunstenaar doorliep hij met snelle tred diverse ontwikkelingsfasen. Samengevat: de figuratie verdween spoedig van het doek, de achtergrond won aan autonomie en werd finaal een boeiende picturale ruimte. Deze ontwikkeling leidde tot de creatie van volledig abstracte werken, die we kunsthistorisch kunnen duiden binnen de grote familie van wat in het artistieke jargon de "fundamentele schilderkunst" wordt genoemd. Dit is een strekking die gebaseerd is op haar eigen schilderkunstige wetmatigheden en op picturale eigenschappen. Het is een kunst die op het eerste gezicht stelend is voor het oog, maar die slechts na aandachtig kijken haar volle schoonheid aan de toeschouwer prijsgeeft.

Het is merkwaardig dat deze schilderkunst toch zo'n breed gamma gevoelens kan oproepen: de emotie spreekt uit sommige rode doeken, sereniteit is dan weer het gevoelen bij werken waar de combinatie met wit een belangrijke rol speelt. Sommige werken zijn volkomen monochroom en zijn picturale ruimten die een bijna-leegte en eenvoud reflecteren. Deze werken laten een magische, meditatieve indruk na. Andere creëren dan weer het gevoel van volheid en complexiteit.

Nu eens zijn het verticale, dan weer horizontale strepen of zelfs een ruitstructuur. Zuivere kleuren(rood, blauw, geel, groen,...) wisselen af met een gelaagde kleurzetting. De interne keuken van de kunstenaar wordt trouwens in een andere tekst ten dele onthuld.

Zowel inhoudelijk als technisch getuigt Paul Van Soens van een durf en gedrevenheid en van een affiniteit met sommige aspecten van de hedendaagse kunst. Dat hij oog heeft voor grote voorgangers en voor tijdgenoten als Mark Rothko, Gerhard Richter, Raoul de Keyser, Renaat Invens, e.a. moet niet ontkend worden, maar kan eerder als een pluspunt worden opgevat, omdat hij die invloeden op een persoonlijke manier weet te verwerken. En dit is geen geringe verdienste.

Ernest Van Buynder,
voorzitter MuHKA